ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το κέντρο δια βίου μάθησης πληροφορικής μας KarasantesClass.gr, σας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από πιστοποιήσεις πληροφορικής , με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του Ελληνικού Δημοσίου και την σφραγίδα KeyCert ως φορέας πιστοποίησης άλλα παράλληλα διαθέτουμε συνεργασία και με την ACTA (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Το κέντρο μας έχει εξετάσεις  κάθε Σάββατο στο χώρο μας.

Το Key CERT είναι το Ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που έχει τη σφραγίδα του Ελληνικού κράτους, έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς εργασίας αποτελώντας ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν!

Οι πιστοποιήσεις μας είναι τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα αλλά και για τις Ευρωπαϊκές Χώρες και για όλες τις ηλικίες .

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μας έχει 100% εγγυημένη επιτυχία από το 1999 .
Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες για τις πιστοποιήσεις είναι :

• MS Windows 10
• MS Office 2019 ( Word – Excel – PowerPoint – Access )
• Τεχνολογίες Διαδικτύου – Internet – MS OutLook
• Τεχνικός Η/Υ
• Τεχνικός Δικτύων
• PhotoShop – Corel Draw – Illustrator
• Web Developer / Designer
• Internet Marketing
• Project Manager