Σύγχρονη Γραμματειακή Υποστήριξη Για Εταιρίες

Τα σεμινάρια μας περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θεωρία και πράξη και στο τέλος πιστοποίηση για Γραμματειακή Υποστήριξη Εταιριών.

Η Εκπαίδευση κ η απόκτηση Πιστοποίησης γίνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία έχει κείμενο θεωρίας, ασκήσεις / ερωτήσεις και εκπαιδευτικά βίντεο που σας καθοδηγούν βήμα βήμα.

Τα Σεμινάρια και η Πιστοποίηση που θα αποκτήσετε σας διασφαλίζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και νέες ικανότητες / δεξιότητες όπως:

 1. Αλληλογραφία
 2. Μεταφορά μεγάλων αρχείων
 3. Εμπορική Αλληλογραφία
 4. Οργάνωση Αλληλογραφίας
 5. Είδη Επιστολών
 6. Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης Κειμένου
 7. Secretarial English
 8. Υπάλληλος Γραφείου & Υποδοχής
 9. Οργάνωση γραφείου
 10. Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων για γραμματείς διοίκησης
 11. Διαχείριση δεδομένων / αρχειων
 12. Επικοινωνία
 13. Skype – Team Viewer – Google Drive
 14. Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
 15. Βασικές έννοιες πληροφορικής
 16. MS Windows 10
 17. MS Office 2010

  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος