Σεμινάρια & Πιστοποίηση Τεχνικός Η/Υ

Το πρόγραμμα Key CERT IT Specialist “Τεχνικός Η/Υ” απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας, ηλικίας ή επιπέδου μόρφωσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο απόφοιτος (πιστοποιημένος) να είναι σε θέση να προτείνει, υλοποιήσει, εγκαταστήσει-διαχειριστεί και να συντηρήσει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του (ανεξαρτήτως γενιάς και τεχνολογίας).

Ο Σπουδαστής μαθαίνει πώς ξεκίνησαν οι υπολογιστές και πως έφτασαν στις σημερινές τελευταίες τεχνολογίες υλικού και λογισμικού ώστε να μπορεί να εργαστεί ώς αυτόνομος τεχνικός Η/Υ ή σε κάποια εταιρία υπολογιστών στο τομέα των πωλήσεων ή στο τεχνικό κομμάτι διάγνωσης και επισκευής Η/Υ.

 • Αρχιτεκτονικη υπολογιστων
 • Θεωρία Λειτουργικών Συστημάτων
  Linux / Unix & MS Windows / Dos
 • Εγκατασταση – Παραμετροποίηση Λειτουργικού Συστήματος
 • Εγκατασταση – Παραμετροποίηση Λογισμικού
 • Περιφερειακό υλικο Υπολογιστών
 • Γνωστές χρήσιμες εφαρμογές απαραίτητες για εναν τεχνικό υπολογιστών
 • Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων ( Antivirus / AntiMalware / Firewall )
 • Αντίγραφα Ασφαλείας – BackUP
 • Επισκευή / Διάγνωση και συντήρηση Η/Υ

  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος